I Liceum Ogólnokształcące

„Hej kolęda, kolęda, Chrystus się narodził i z kolędnikami po kolędzie chodził”.

Pragnąc podzielić się  radosną nowiną  o Narodzeniu Bożej Dzieciny uczniowie naszej szkoły pod opieką katechetki Maryli Białas przygotowali krótką inscenizację. Nawiązując do ginącego już zwyczaju chodzenia kolędników, a w naszym regionie po tzw. „misiu” uczniowie przebrani za kolędników odwiedzili klasy w naszym liceum. Zagrali na łowicką nutę na akordeonie i bębnie, zaśpiewali kolędy i złożyli noworoczne życzenia. Jak stary obyczaj każe za swój występ otrzymali  słodkie podarunki.

Powtarzając za Aniołem, w imieniu własnym i wszystkich kolędników, życzę:

„Żeby Wam się darzyło, wszędzie dobrze było.

Niech szkolne dziateczki dostają szósteczki!

Nauczyciele niech będą weseli, jako w niebie Anieli.

Bądźcie Państwo szczęśliwymi oraz błogosławionymi, na ten Nowy Rok!”

Do siego roku!