I Liceum Ogólnokształcące

FESTIWALOWE  LEKCJE GEOGRAFII W ŁOWICZU

Dnia 12 marca 2019r. punktualnie o godzinie  9.00  pani dyrektor Dorota Dziekanowska otworzyła I Sesję Wyjazdową Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi.

Powitała wykładowców Wydziału Nauk Geograficznych UŁ: prof.UŁ dr. hab. Piotra Czublę, mgr Malwinę Kozek, dr. Sławomira Kobojka, prof. UŁ dr. hab. Lucynę Wachecką, przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Łowiczu panią Ilonę Wężowską oraz panią Agnieszkę Piorun nauczycielkę geografii i organizatora sesji z ramienia naszej szkoły.

Na wykłady przeprowadzone w ramach I Sesji wyjazdowej Festiwalu NTiS w Łowickim Ośrodku Kultury w Łowiczu zorganizowanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz naszą szkołę została zaproszona młodzież ze wszystkich szkół w Łowiczu. Publiczność w większości stanowili uczniowie klas I i II liceum rozszerzający geografię

Pierwszy wykład dotyczył wulkanizmu oraz jego wpływu na środowisko przyrodnicze i działalność człowieka. Prowadził go prof. UŁ dr hab. Piotr Czubla.

W czasie prezentacji młodzież  uświadomiła sobie jak ogromny wpływ mają erupcje wulkaniczne na zmiany klimatyczne kuli ziemskiej. Po krótkiej przerwie uczniowie wysłuchali wykładu o najsłynniejszych wodospadach świata poprowadzonego przez mgr Malwinę Kozek. Poznaliśmy m.in. największe, najwyższe i  najciekawsze wodospady, które co roku przyciągają dużą liczbę turystów ze względu na swoje piękno jak i oferowane atrakcje, jakimi są sporty ekstremalne. Kolejny wykład został przeprowadzony przez dr Sławomira Kobojka i dotyczył on krasu, czyli procesów rozpuszczania skał węglanowych przez wody powierzchniowe i podziemne zawierające ditlenek węgla. Uczniowie szczegółowo poznali  w jaki sposób zachodzą te zjawiska. Na zdjęciach mogliśmy podziwiać przepiękne formy krasowe z różnych stron świata.

Ostatni wykład poprowadzony przez prof. UŁ dr hab. Lucynę Wachecką – Kotkowską  dotyczył  krajobrazów naturalnych i kulturowych Etiopii. Uczniowie mogli zobaczyć na wielu zdjęciach i nagraniach jak wygląda życie  mieszkańców tego kraju. Publiczność z ogromnym zainteresowaniem wysłuchała bardzo  ciekawych prezentacji

Na zakończenie sesji młodzież I LO podziękowała wykładowcom wręczając pamiątkowe kubeczki z logo szkoły