I Liceum Ogólnokształcące

Michalina Wielemborek stypendystką Premiera

Michalina Wielemborek, uczennica klasy 3b, uczestniczyła dziś, 13 marca 2019 r. w uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019. Uroczystość zorganizowało Kuratorium Oświaty w Łodzi, a odbyła się w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Dyplomy wręczali Pan Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki i Pan Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty.
Michalina otrzymała również gratulacje i upominki od Pana Piotra Malczyka – Wicestarosty Łowickiego.
Michalina Wielemborek uzyskała najwyższą średnią w szkole 5,36 na koniec roku szkolnego 2017/2018, osiąga sukcesy w konkursach z matematyki i fizyki.
Gratulujemy Michalinie prestiżowego tytułu Stypendysty Prezesa Rady Ministrów, jesteśmy Michalino z Ciebie dumni i życzymy sukcesów na maturze i dostania się na wymarzone studia na Politechnice Warszawskiej.
Tekst i zdjęcia Marek Rybicki