I Liceum Ogólnokształcące

Dzień Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca to nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny, lecz również Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data jak się można domyślać, nie jest przypadkowa. Nawiązuje ona do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego oraz genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.

Serdecznie dziękujemy całej Społeczności szkolnej za włączenie się do skarpetkowej akcji! 😊