I Liceum Ogólnokształcące

Cztery pory roku według Józefa Chełmońskiego…

Miło nam poinformować, że Muzeum w Łowiczu  otrzymało dofinansowanie z Łódzkiego Domu Kultury w ramach Współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 roku na zadanie pt. „100. rocznica śmierci Józefa Chełmońskiego – podsumowanie jubileuszu w Powiecie Łowickim w 2014 roku”.Celem projektu jest organizacja spotkania podsumowującego działania prowadzone przez instytucje z terenu Powiatu Łowickiego w związku z przypadającą w 2014 r. 100. rocznicą śmierci Józefa Chełmońskiego (1849 – 1914), wybitnego artysty malarza wywodzącego się z Ziemi Łowickiej. Podczas spotkania rozstrzygnięty zostanie konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Cztery pory roku według Józefa Chełmońskiego”. Współorganizatorami konkursu są Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu oraz I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu. Ponadto odbędzie się pokaz obrazu J. Chełmońskiego „Pejzaż z jastrzębiem” oraz pocztówek z reprodukcjami prac artysty wydanych w okresie międzywojennym z kolekcji prywatnej. Towarzyszyć temu będzie prelekcja dotycząca twórczości artysty oraz prezentacja jubileuszowej publikacji zawierającej informację o działaniach podjętych w 2014 roku w związku z obchodami rocznicy. Podsumowaniem wydarzenia będzie koncert „Szumki i dumki kresowe…” tematyką nawiązujący do podróży J. Chełmońskiego na Ukrainę i Podole oraz jego zainteresowań kulturą ludową. Teksty oraz zapisy nutowe wybranych utworów pochodzą ze zbiorów Muzeum Lwowa i Kresów i nie były dotąd publicznie wykonywane (premiera w wykonaniu Patrycji Szymańskiej (skrzypce), Julii Laskowskiej (fortepian), Marty Siewiery (kontralt) odbędzie się w czerwcu 2014 r. w siedzibie Muzeum Lwowa i Kresów).

Spotkanie zostało zaplanowane na listopad 2014 r.

Całkowity koszt projektu wynosi 7000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z ŁDK 5600,00 zł.