I Liceum Ogólnokształcące

Blaski i cienie promieniowania jonizującego – wykład naukowca  PŁ w I LO

W piątek 4 listopada 2021 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego miał miejsce wykład Pana Doktora Rafała Ledziona na temat „Promieniowanie jonizujące – śmiertelny wróg czy przyjaciel naszej planety?” Pan Doktor Rafał Ledzion, zastępca dyrektora  Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej, przedstawił własności i zastosowanie promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma w sterylizacji produktów spożywczych, kontroli ich jakości, zastosowanie w diagnostyce medycznej i leczeniu nowotworów. Uczniowie klas 3bp, 3cyber i 3bg zostali zapoznani z mapa nuklidów, aktywnością preparatów promieniotwórczych, efektywnym okresem połowicznego rozpadu  i jego związkiem z czasem połowicznego rozpadu i biologicznym okresem połowicznego rozpadu różnych izotopów. Wiemy również sporo o promieniotwórczości radonu i promieniotwórczych podgrzybkach kumulujących radioaktywny cez 131 jeszcze dziś po katastrofie w Czarnobylu. Szczególnym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyły się zagadnienia energetyki jądrowej, w tym  nowoczesny Europejski Reaktor Ciśnieniowy zaprojektowany na 80 lat pracy oraz pespektywy energetyki jądrowej w Polsce. Na koniec poznaliśmy metodę PET badań radioizotopowych i zasady terapii protonowej w leczeniu groźnych nowotworów oka.

Druga część spotkania to prezentacja możliwości studiowania na Politechnice Łódzkiej. Pan Doktor Rafał Ledzion, pełnomocnik Rektora Politechniki Łódzkiej, wyjaśnił pojęcia: Zatoka Sportu, Fabryka Inżynierów, Centrum Technologii Informatycznych, Alchemium czy innowacyjne metody kształcenia na 60 kierunkach studiów w ramach 9 wydziałów.

Spotkanie trwało ponad 2,5 godziny, uczestnicy mieli możliwość rozmowy z Naszym Wykładowcą i podziękowali za spotkanie gromkimi brawami. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie z Panem Doktorem Rafałem Ledzionem.

Tekst i fotografie Marek Rybicki, nauczyciel fizyki