I Liceum Ogólnokształcące

Akcja Żonkile w I LO „Nie bądź obojętny.”

19 kwietnia 2023 roku przypadała 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Nasze liceum kolejny raz włączyło się w Akcję Żonkile, która jest organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich – POLIN.

W tym roku:

– klasy 1 na godzinach z wychowawcą oglądały film pt. „Muranów – Dzielnica Północna” w reżyserii Łukasza Kamila Kamińskiego;

– klasy 2 wykonały papierowe żonkile, które w rocznicę wybuchu powstania były rozdawane uczniom oraz pracownikom liceum;

– młodzież klas 3 na lekcjach języka polskiego oraz historii miała możliwość zapoznania się z dokumentem – „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”, przedstawiającym sytuację Żydów w przedwojennej stolicy oraz historię getta warszawskiego do momentu wybuchu powstania;

– dla klas maturalnych Muzeum POLIN przygotowało w tym roku animowany film pt. „Zdążyć przed Panem Bogiem”, w którym przypominane zostały losy Marka Edelmana – ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawski.

Tradycyjnie pod Pomnikiem Trzech Narodów w Łowiczu upamiętniającym Polaków, Żydów i jeńców rosyjskich – ofiary hitlerowskich obozów pracy przymusowej w Małszycach i Kapitule, złożone zostały żonkile – symbol zbiorowej pamięci.

Uczniowie I LO, uczestnicząc w tym projekcie, nie tylko poznali historię warszawskiej społeczności żydowskiej, ale także zaangażowali się w dyskusję na temat świadomości historycznej.

Dziękujemy za zaangażowanie w akcję: naszej młodzieży, wychowawcom, polonistom, historykom oraz Bibliotece Szkolnej i Szkolnemu Klubowi Historycznemu im. AK.