I Liceum Ogólnokształcące

„Tu są  nasze korzenie, stąd wypływa nasze źródło…”

Inscenizacją zatytułowaną „Tu są  nasze korzenie, stąd wypływa nasze źródło…” społeczność naszej szkoły uczciła Państwowe Święto Chrztu Polski. To bardzo młode święto obchodziliśmy dopiero po raz piąty.  Zostało ono ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Ustawą z dn. 22 lutego 2019 r.

Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Miał on doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.

W przedstawieniu, przygotowanym przez p. M. Białas, p. J. Rybicką i p. D. Kowalczyk wzięli udział uczniowie kl. 2b, dziewczęta z kl. 1c i 1d oraz Chór Józefa. Młodzież nie tylko przypomniała najważniejsze, choć mało znane, wydarzenia dotyczące ceremonii chrztu Mieszka I i jego dworu oraz drużyny, ale przedstawiła również inscenizację zaręczyn księżniczki Dobrawy i księcia Polan. Jeśli zrękowiny, to oczywiście musiała być muzyka i taniec, a wszystko w klimacie melodii słowiańskich.

W trakcie uroczystości nie mogło również zabraknąć słów papieża Jana Pawła II – naszego wielkiego rodaka, który zawsze z miłością i ogromnym szacunkiem oraz ojcowską troską zwracał się do narodu polskiego prosząc, abyśmy „całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Jezus Chrystus na chrzcie świętym (…), nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, (…) nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.

W klimat tamtych czasów i wydarzeń pomogła przenieść się nam dekoracja – dąb i źródło oraz symboliczna ryba, jak ta, na wyspie Ostrów Lednicki, gdzie prawdopodobnie dokonał się chrzest Mieszka i jego dworu. O wystrój sali zadbali uczniowie różnych klas, pod czujnym okiem  Aleksandry Białas, Katarzyny Szczypkowskiej, Łukasza Sałudy i Julii Kocus z kl. 3a, zaś słowiańską duszę obudził

w nas śpiew Natalii Kunikowskiej z kl. 2d, która wykonała nastrojową balladę o drzewie. Efekty specjalne i oświetlenie przygotował ks. Marcin Moks, zaś nad stroną techniczną czuwali: Tomasz Uczciwek i Marcel Korzeniewski z kl. 3 d, Jakub Rembiejewski z kl. 4b oraz Maksymilian Czeczko z klasy 2a.

Zapraszamy na fotorelację z wydarzenia, którą przygotowała Joanna Rutkowska z kl. 2b i Antoni Szkopiak z kl.1b.