I Liceum Ogólnokształcące

Akademia Ciekawej Chemii

8 stycznia 2020 roku, już po raz czwarty uczniowie pasjonujący się chemią uczestniczyli w wykładzie i pokazach w ramach projektu Akademia Ciekawej Chemii.

Pan doktor Paweł Krzyczmonik swój wykład zatytułował „Tlen – pierwiastek życia czy zawsze?”, w którym przybliżył rolę i znaczenie tego pierwiastka, budowę postaci alotropowych, metody otrzymywania ale zwrócił również uwagę na reaktywne formy tlenu i ich negatywny wpływ na niektóre procesy zachodzące w organizmach żywych.

Młodzież poznała cykl ozonowy, znaczenie ciśnienia parcjalnego czyli cząstkowego tlenu podczas wspinaczki górskiej i nurkowania, przyczyny stresu oksydacyjnego i wybuchu oddechowego fagocytów.

Studenci Koła Naukowego Orbital przedstawili doświadczenia związane z tlenem i jego utleniającymi właściwościami: elektrolizę wody w aparacie Hoffmana, termiczny rozkład KMnO4 i spalanie siarki w czystym tlenie oraz tzw. „wstrząśnięty błękit” i „gasnącą świeczkę”. Już czekamy na kolejny wykład!

Tekst: nauczyciel chemii Renata Stajuda

Zdjęcia: Karolina Pakuła – 2c