I Liceum Ogólnokształcące

Pierwszoklasiści w konkursie fizycznym

W czwartek 9 stycznia 2020 r. od godziny 8.00 12 uczniów klas pierwszych  I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu  wzięło udział w Konkursie Fizycznym „Olimpus”. Uczniowie rozszerzający fizykę, 5 z klasy 1 cyber, 4 z klasy 1 bp i 3 z klasy 1bp, przez 65 minut rozwiązywali trzydzieści zadań zamkniętych o różnym stopniu trudności, których tematyka dotyczyła różnych zagadnień fizycznych z zakresu liceum i szkoły podstawowej. Za poprawną odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje  1 punkt, za błędną otrzymuje -1 punkt. Prace sprawdza organizator konkursu w Warszawie na podstawie kart odpowiedzi. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Najlepsi mogą liczyć na nagrody, również w postaci ocen z fizyki.

Tekst i fotografie Marek Rybicki