I Liceum Ogólnokształcące

Wyniki konkursu pod hasłem „Lasy dla Ludzi”

Rok 2011 ONZ ustanowiła Międzynarodowym Rokiem Lasów. Z tej okazji p. Agnieszka Piorun i p. Urszula Tworek zorganizowały Szkolny Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Lasy dla Ludzi”.
Najlepsze wyniki z testu uzyskali:

1. Mariusz Waracki

2. Aleksandra Aulich

3. Gabriela Jeż

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe – cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacze MP4 ufundowane przez Starostwo Powiatowe.