I Liceum Ogólnokształcące

Bezpieczne Wakacje 2011

Celem akcji „Bezpieczne Wakacje 2011” jest uświadomienie dzieciom i młodzieży szkolnej zagrożeń związanych z wakacyjnymi wyjazdami oraz poprawa bezpieczeństwa w okresie roku szkolnego, a także promocja bezpiecznych zachowań na co dzień.

Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Polski.

Trwa od dnia 1 czerwca do dnia 20 września 2011 roku.

Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko oraz młodzież w wieku do 17 lat.

Zasady konkursu:

1. Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną.

2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.

3. Praca powinna przedstawiać „Moje bezpieczne Wakacje 2011”.

4. Praca może zostać wykonana dowolną techniką.

5.Pracę należy wykonać w formacie A4 lub A3.

6.Prace trójwymiarowe nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowy regulamin na stronie www.bezpiecznewakacje.pl