I Liceum Ogólnokształcące

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011

Odśpiewaniem hymnu narodowego i przemówieniem Pani Dyrektor Elżbiety Skonecznej rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011.

Na sali gimnastycznej zostały rozdane świadectwa z wyróżnieniem dla uczniów klas pierwszych i drugich, które otrzymało 15 osób – najwyższą średnią: 5.00 uzyskały 4 osoby

– Talarowska Paulina – 2c, Nowak Marta – 2b, Golis Jarosław – 1c, Pachowska Kinga – 1c.

Zostały również rozdane nagrody za wyniki w nauce fundowane przez Radę Rodziców oraz nagrody fundowane przez firmę ubezpieczającą uczniów.