I Liceum Ogólnokształcące

Zwycięstwo w konkursie „O Literacki Laur Arbuza”

„W Mieście Deszczu obowiązują tylko dwie zasady…” Tak rozpoczyna się opowiadanie laureatki I miejsca w kategorii proza w tegorocznej 25. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „O Literacki Laur Arbuza”.

Założone cele konkursu obejmowały: popularyzowanie prób twórczości literackiej wśród młodzieży, zachęcanie do wyrażania uczuć, prezentowania postaw, własnego widzenia świata, uświadamianie wagi autentycznego przeżywania i co najważniejsze – inspirowanie do otwartego ich wypowiadania i odkrywania możliwości języka.

Podczas Święta Patrona Szkoły, w dniu 29 listopada 2019 roku, w II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim podsumowano XXV Ogólnopolski Konkurs „O Literacki Laur Arbuza”.

Od początku istnienia konkursu patronem medialnym jest Redakcja Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego. Nagrodzone teksty drukowane są w świątecznym numerze gazety. Organizatorzy konkursu mogą liczyć na rzetelne opinie redaktorów Jacka Mrozowicza i Andrzeja Kucharczyka.

Od wielu lat życzliwymi sojusznikami są Łódzki Kurator Oświaty, UNESCO, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 37 prac, w tym 19 w kategorii poezji i 18 pisanych prozą. Uczestnicy to głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, ale również uczniowie szkół podstawowych i studenci.

Nadesłano prace z całej Polski, m.in. z: Białobrzegów, Katowic, Krosna, Łowicza, Opatowa Kieleckiego, Rudy Śląskiej, Tomaszowa Mazowieckiego, Wałbrzycha, Włocławka.

Komisja konkursowa obradowała w składzie:

  • Ewa Adamska – bibliotekoznawca, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej;
  • Sławomira Mrozowicz – teatrolog, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie;
  • Urszula Stefaniak – nauczyciel polonista;
  • Adrianna Jachimowska – nauczyciel polonista;
  • Krzysztof Kleszcz – poeta, autor książek poetyckich: „Ę”, „Przecieki z góry”, „Pański płaszcz”, nagrodzony w konkursie Poemat Czterech Kultur (2017), wyróżniony w konkursie Złoty Środek Poezji za debiut poetycki (2009).

i w kategorii prozy przyznała I miejsce uczennicy naszej szkoły Julii Sałudzie z kl. 1ap !!!

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych spektakularnych sukcesów!

Tekst – D. Kowalczyk, zdjęcia – J. Sałuda