I Liceum Ogólnokształcące

Zostań żołnierzem…

13 września gościliśmy w murach naszej szkoły przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji w Skierniewicach (dawniej WKU).

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję poznać zasady podjęcia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Kandydaci planujący wstąpienie w szeregi Wojska Polskiego mają do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo – dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).
Wybierając dobrowolną zasadniczą służbę wojskową należy:
• przejść przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie kandydat będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany);
• w okresie szkolenia przysługuje wynagrodzenie -pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także:

– prawo do urlopu wypoczynkowego,

– możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu  28-dniowego szkolenia),

– prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym),

– pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska);
• w czasie służby zostaje zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;
• będzie można wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;
• służbę można przerwać w dowolnym momencie.