I Liceum Ogólnokształcące

33 UCZNIÓW I LO OTRZYMAŁO STYPENDIUM STAROSTY

14 października 2022 r. w sali barokowej Muzeum w Łowiczu odbyły się powiatowo – miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawiciele władz składali serdeczne życzenia zdrowia, radości i spełnienia w wykonywanym zawodzie dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom oświaty. Obok życzeń nie mogło zabraknąć podziękowań za pracę, wkładany każdego dnia wysiłek i trud w nauczanie oraz pięknej oprawy słowno-muzyczno-tanecznej przygotowanej przez uczniów i uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu.
Ta uroczystość to ważny moment nie tylko dla nauczycieli, którzy zostali uhonorowani medalami, nagrodami i kwiatami. W tym dniu doceniono także wyniki w nauce uczniów łowickich szkół średnich. Wśród dużej grupy stypendystów znalazło się aż 33 przedstawicieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. To
uczniowie klas 2 – 4, którzy w roku szkolnym 2021 – 2022 nie tylko uzyskali wysokie średnie ocen od 4,77 do 5, 64, ale także reprezentowali szkołę w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Jesteśmy bardzo dumni z naszej młodzieży. Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a tegorocznym maturzystom wysokich wyników na egzaminie maturalnym.