I Liceum Ogólnokształcące
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów od parteru do półpiętra.
Szczegóły oferty w załącznikach.
Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym.

Termin złożenia oferty do dnia 12.07.2018 roku do godz. 12:00

Oferta schody