I Liceum Ogólnokształcące

W hołdzie ofiarom i bohaterom Powstania Warszawskiego.

W dniu 1 sierpnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły (z klasy 1b) wraz z pocztem sztandarowym AK i przedstawiciele Klubu Historycznego im. AK uczcili rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości związane z obchodami odbyły się na Cmentarzu Katedralnym przy pomniku Szarych Szeregów. Burmistrz Miasta pan Krzysztof Jan Kaliński krótko przypomniał historię 63 dni heroicznej  walki o wolną Polskę, walki toczonej przez  żołnierzy Armii Krajowej oraz cywilów – mieszkańców stolicy. Podziękował wszystkim zebranym i pocztom sztandarowym oraz zapewnił, że łowiczanie nigdy nie zapomną tego bohaterskiego zrywu, a  idea upamiętniania powstańców warszawskich będzie kontynuowana, nawet kiedy ostatni z walczących odejdzie na wieczną wartę.

Opiekunami młodzieży byli p. J. Skoneczna-Sałuda i p. P. Salamondra.