I Liceum Ogólnokształcące
Zapytanie ofertowe – remont półpiętra

Zapytanie ofertowe – remont półpiętra

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest remont półpiętra pomiędzy parterem a I piętrem.

Szczegóły oferty w załącznikach.
Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym.
Termin złożenia oferty do dnia 10.05.2018 roku do godz. 12:00