I Liceum Ogólnokształcące
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu do siłowni szkolnej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu do siłowni szkolnej

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego zaprasza do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do siłowni szkolnej. Szczegóły oferty w załącznikach.

Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym.
Termin złożenia oferty do dnia 24.11.2017 roku

Z poważaniem

Dorota Dziekanowska
Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

Załącznik_nr_1 – specyfikacja

Załącznik_nr_2 – oferta

Załącznik_nr_3 – umowa

Protokół otwarcia ofert