I Liceum Ogólnokształcące
Zapytanie ofertowe na remont półpiętra pomiędzy parterem a I piętrem

Zapytanie ofertowe na remont półpiętra pomiędzy parterem a I piętrem

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty.
Przedmiotem zamówienia jest remont półpiętra pomiędzy parterem a I piętrem w budynku szkoły.
Szczegóły oferty w załącznikach.
Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym.

Termin złożenia oferty do dnia 28.03.2018 roku do godz. 12:00
Z poważaniem
Dorota Dziekanowska
Dyrektor I LO w Łowiczu

Załączniki do pobrania: OFERTA