I Liceum Ogólnokształcące

ZAJĘCIA W KLASIE EKSPERYMENTALNEJ

Jak wiadomo w ILO od 1 września 2019 r. utworzony jest eksperymentalny oddział – klasa cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. 6 września 2019 r. odbyły się zajęcia z historii kryptografii z wykładowcą akademickim dr. Jackiem Rogowskim. Fundamentalnym założeniem eksperymentu jest współpraca z Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, dzięki której uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez wykładowców akademickich na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu oraz na terenie Politechniki Łódzkiej, co pomoże znacznie rozszerzać treści nauczania wykraczające poza podstawę programową. Eksperyment pedagogiczny „Klasa cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” skierowany jest do uczniów, którzy w 2019 r. ukończyli szkołę podstawową. Nauka w klasie eksperymentalnej dostarczy uczniom wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych, systemów bezpieczeństwa sieciowego, kryptograficznych aspektów ochrony danych, co pozwoli na przygotowanie przyszłych kandydatów na studia z zakresu kryptologii i cyberbezpieczeństwa. Tradycyjne metody nauczania okazują się często niewystarczające, dlatego też na rynku rośnie zapotrzebowanie na nowatorskie rozwiązania z wykorzystaniem najnowszych wyników badań naukowych, które przygotują i ukształtują wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów do walki z cyber zagrożeniami.

Tekst i fot. A. Jarka