I Liceum Ogólnokształcące

XXVIII OLIMPIADA FILOZOFICZNA

Zakończył się już udział naszych uczniów w olimpiadzie…

W roku szkolnym 2015/2016 do I etapu (szkolnego) OF przystąpiło pięcioro uczniów naszej szkoły: Katarzyna Śliwińska – 3e, Małgorzata Karczewska, Paulina Zwolińska, Michał Krystecki i Paweł Pieniążek – wszyscy z klasy 2d. Zadaniem uczestników etapu szkolnego było samodzielne przygotowanie pracy pisemnej na wybrany, z dziesięciu zaproponowanych przez organizatorów, temat. Każdy z nich obejmował inny obszar i dziedzinę filozoficzną, co umożliwiało swobodne odnalezienie się w temacie szczególnie dla ucznia interesującym, fascynującym, czy inspirującym. Były to zagadnienia z dziedziny ontologii, epistemologii, etyki, filozofii polityki, filozofii nauki, czy estetyki, np.:

– Zwierzęta, ludzie i maszyny: co to znaczy myśleć?

– Na czym polega według ciebie „dobry ustrój”?

– Dzieło sztuki jako przestrzeń gry.

– Teoria i praktyka: czy to prawda, że filozofia moralności jest niepotrzebna, bo praktyka rządzi się swoimi prawami?

– Co mogłaby znaczyć teza, iż pewne twierdzenia matematyczne można obalić empirycznie?

Do etapu okręgowego OF zakwalifikowali się wszyscy uczniowie biorący udział w etapie szkolnym. 20 lutego 2016 r. w Skierniewicach odbyły się zawody w ramach II etapu okręgowego OF. Ten etap składał się z dwóch części pisemnych. W pierwszej części zadaniem uczestników było napisanie eseju na wybrany z trzech zaproponowanych tematów. W drugiej części – testowej – należało się wykazać szeroką wiedzą z dziedziny filozofii obejmującą nie tylko całe dzieje filozofii Zachodu, ale także podstawy koncepcji, teorii i systemów religijno-filozoficznych Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Z piątki naszych uczniów, którzy przystąpili do zawodów etapu okręgowego OF, troje: Katarzyna Śliwińska, Małgorzata Karczewska i Paweł Pieniążek, na podstawie uzyskanych wyników zostali rekomendowani przez komisję okręgową OF w Skierniewicach do zawodów etapu centralnego. Ostatecznie, ze względu na dużą ilość rekomendacji z komisji okręgowych OF w skali kraju i dodatkową weryfikację przeprowadzoną przez komisję centralną OF, nie udało im się zakwalifikować do zawodów centralnych. Osiągnęli oni jednak bardzo dobry wynik, co w przypadku Małgorzaty Karczewskiej i Pawła Pieniążka, ale także pozostałych uczniów biorących udział w zawodach etapu okręgowego OF, którzy również osiągnęli zadowalające wyniki: Pauliny Zwolińskiej i Michała Krysteckiego, bardzo dobrze rokuje na przyszłość, jako że wszyscy wymienieni deklarują pewny start w zawodach XXIX Olimpiady Filozoficznej w roku szkolnym 2016/2017.”

Naszym uczniom gratulujemy tegorocznych wyników i czekamy na dobry start w następnej edycji Olimpiady Filozoficznej! Opiekunem uczniów jest pan Jacek Wiśniewski.