I Liceum Ogólnokształcące
WYPRAWKA SZKOLNA dla uczniów klas pierwszych

WYPRAWKA SZKOLNA dla uczniów klas pierwszych

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2012 poz. 706) informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas pierwszych.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych można pobrać w sekretariacie szkoły