I Liceum Ogólnokształcące

Wycieczka do  Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

Dnia 27.03.2019 r. uczniowie klas Id, IIa, IIIa i IIIc pod opieką nauczycieli,  pani Urszuli Tworek  i pana Tomasza Piaseckiego wzięli udział w wycieczce do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów .     Wyjazd ten odbył się w ramach projektu  „WODA WSZECHOBECNA”, sfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest największą kopalnią odkrywkową w Polsce i jedną z największych w Europie. Obecnie w kopalni wydobywa się około 40 mln ton węgla rocznie, co stanowi ponad 50% krajowego rocznego wydobycia tego surowca. Na początku naszej wycieczki, za pośrednictwem filmu edukacyjnego, zostaliśmy zapoznani z historią odwiedzanego przez nas miejsca. Mogliśmy także obejrzeć interesujące znaleziska, takie jak: kości i ciosy mamuta włochatego, które zostały wydobyte wraz ze złożami węgla. Następnie udaliśmy się na zwałowisko Pole „Szczerców”, gdzie mogliśmy z bliska przyjrzeć się procesowi wydobywania węgla i jego transportu do elektrowni. Pan przewodnik w ciekawy sposób opowiedział nam o pracujących tam maszynach, przedstawił nam etapy wydobywania surowca przy zastosowaniu metody KTZ (koparka- taśmociąg- zwałowarka). Dowiedzieliśmy się także, że zwałowiska po Polach „Bełchatów” i  „Szczerców” zostaną przekształcone w 2070 r. w zbiorniki wodne przeznaczone do celów rekreacyjnych. Podczas wycieczki mogliśmy także zobaczyć największe wzniesienie w centralnej Polsce jakim jest Góra Kamieńsk, która powstała w wyniku rekultywacji terenów poeksploatacyjnych i cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród miłośników sportów zimowych. Największym zaskoczeniem było dla nas ujrzenie z góry ,, Pola Szczerców”, które zdziwiło nas ogromem swojej powierzchni (3200 ha)                oraz głębokością (ok.300 m). Ciekawym doświadczeniem był także zjazd na dno wyrobiska specjalnie przystosowanym do tego busem.
Tekst- Jagoda Aniszewska