I Liceum Ogólnokształcące

Współpraca Naszego Liceum z Politechniką Łódzką

27 stycznia 2015 r. 12 uczniów, szczególnie zainteresowanych fizyką, z klasy 2a wzięło udział w pierwszym z 5 spotkań na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.Była to inauguracja projektu „Biomasa problemów naukowych”. Projekt zakłada aktywne pozyskiwanie wiedzy przez uczniów w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Projekt przewiduje udział naszych uczniów w badaniach laboratoryjnych i pozyskanie optymalnej biomasy z naszego łowickiego regionu. Następne spotkanie pozwoli zaangażowanej w ten projekt grupie młodzieży zobaczyć z bliska nowoczesną łódzką elektrociepłownię. Opiekunem grupy uczniów jest p. Marek Rybicki.

 

IMG_1369