I Liceum Ogólnokształcące

W poszukiwaniu węgla brunatnego

Dnia 3 października 2018 r. uczniowie klas drugich i  trzecich  wybrali się na wycieczkę programową do kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Bełchatowie zorganizowaną przez nauczycielkę biologii panią mgr Urszulę Tworek i nauczycielkę geografii  panią mgr Agnieszkę Piorun. Wyjazd był finansowany przez WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu na Projekt Edukacji Ekologicznej „ WODA WSZECHOBECNA”.

Kopalnia powstała na miejscu dawnego ciepłego morza, w rowie tektonicznym Kleszczowa. Jest to największa kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego w Polsce jak i w Europie. Powierzchnia aktualnie eksploatowanej Odkrywki Bełchatów wynosi około  a Odkrywki Szczerców około .

99,9% wydobywanego węgla zużywane jest w elektrowni PGE Bełchatów, która wytwarza 20% zapotrzebowania energii elektrycznej dla całego kraju.

W zakładzie stosowany jest system KTZ (Koparka-Taśmociąg-Zwałowarka). Węgiel brunatny nie jest odnawialnym źródłem energii, zatem eksploatacja tego surowca w polu Bełchatów przewidziana jest do 2018 roku, zaś w polu Szczerców do 2038 roku. Na miejscu wydobycia,  po zakończeniu odkrywki w  roku 2070 ma powstać najgłębszy sztuczny  zbiornik wodny w Polsce mierzący około 150 m głębokości.  Najwięcej emocji wśród uczestników wzbudził zjazd specjalnie dostosowanym busem  na dno wyrobiska kopalnianego Pola Szczerców.  Następnie udaliśmy się na punkt widokowy przy wyrobisku Pola Bełchatów.

Ostatnim punktem wycieczki była góra Kamieńsk. Jest to najwyższe wzniesienie w centrum kraju, które zostało usypane z warstw nadkładu pochodzących z kopalni. Na jej szczycie znajduje się Elektrownia Wiatrowa licząca 15 wiatraków.

Dzięki temu wyjazdowi mogliśmy się uczyć geografii i biologii nie tylko w sposób teoretyczny. Kopalnia wywarła na nas niesamowite wrażenie, a ogrom systemu KTZ w wyrobisku przerósł nasze oczekiwania.  Była to bardzo ciekawa wyprawa w głąb  ziemi. Polecamy!

Uczniowie klasy II