I Liceum Ogólnokształcące

W POSZUKIWANIU MĄDROŚCI…

W dniu 18 lutego 2017 roku odbyły się w Skierniewicach okręgowe zawody drugiego stopnia XXIX Olimpiady Filozoficznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Tradycyjnie nie mogło zabraknąć tam uczniów naszej szkoły, którzy w poważnej i pokaźnej sile 8 osób dumnie i dzielnie reprezentowali dobre imię i filozoficzną markę łowickiego Chełmona, a byli to: Małgorzata Karczewska, Natalia Kucińska, Paulina Zwolińska, Michał Krystecki Paweł Pieniążek, wszyscy z klasy 3d, oraz Natalia Prucnal, Magdalena Olejnik, klasa 2c, i Miłosz Taranowicz z klasy 2b.

Etap okręgowy rozpoczął się od uroczystego powitania uczestników olimpiady przez przewodniczącą Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej Panią Annę Janus. Składał się on z dwóch części pisemnych. W pierwszej, uczestnicy zawodów mieli za zadanie przygotować esej na wybrany spośród trzech zaproponowanych przez organizatorów temat. Na tą część organizatorzy przewidzieli aż 150 minut. W drugiej części zawodów, uczniowie musieli zmierzyć się z ogólnofilozoficznym testem wiedzy, na którego rozwiązanie mieli 90 minut. Zarówno w eseju jak i teście, uczniowie musieli wykazać się zaawansowaną wiedzą filozoficzną w jej podstawowych dziedzinach: ontologii, epistemologii, aksjologii, etyce, logice, filozofii polityki, filozofii kultury, czy w końcu historii filozofii.

Po tej sobotniej, czterogodzinnej filozoficznej batalii zmęczeni, ale zadowoleni i filozoficznie uskrzydleni wróciliśmy do Łowicza. I jeszcze więcej i bardziej WIEMY, ŻE NIC NIE WIEMY!

Opiekunem młodzieży jest pan Jacek Wiśniewski.