I Liceum Ogólnokształcące

W obronie ojczyzny …

W obronie ojczyzny … to myśl przewodnia wtorkowego spotkania uczniów klasy 3 cyber z przedstawicielem WKU w Skierniewicach. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy Komendy oraz I LO na rzecz edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży. W lutym podczas lekcji online uczniowie mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi elementami obrony przed bronią masowego rażenia, we wtorek natomiast ppłk Piotr Mitkowski przedstawił młodzieży m.in. drogę kariery żołnierza RP.