I Liceum Ogólnokształcące

VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

W dniu 14 grudnia 2023 r. został przeprowadzony I etap VII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii pod hasłem – Brytyjskie tradycje i zwyczaje, tradycje bożonarodzeniowe.
Przystąpiło do niego 20 uczniów reprezentujących szkoły ponadpodstawowe powiatu łowickiego: I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ZSP nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta oraz ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego.
Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac pisemnych zaprosiła do kolejnego etapu konkursu 6 uczestników. W dniu 20 grudnia 2023 r. w/w komisja przeprowadziła II etap konkursu i po obejrzeniu
i wysłuchaniu prezentacji multimedialnych dotyczących brytyjskich przesądów oraz tradycji picia herbaty, zostali wyłonieni zwycięzcy.
Pierwsze trzy miejsca zdobyli i nagrody otrzymali:
I miejsce – Maja Ziółkowska (ZSP nr 4) 🏆
II miejsce – Julia Owczarek (I LO) 🏆
III miejsce – Maria Gać (II LO) 🏆
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za chęci zgłębiania wiedzy o Wielkiej Brytanii.