I Liceum Ogólnokształcące

Uroczystości 95 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Świętej Wiktorii

W dniu 08 listopada 2013 młodzież naszej szkoły uczestniczyła w oficjalnych powiatowo-miejskich obchodach Święta Niepodległości zaś 11 listopada 2013 w uroczystościach poświęconych patronce Łowicza Świętej Wiktorii.Powiatowo-miejskie obchody Święta Niepodległości odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty. Nasze liceum reprezentował poczet sztandarowy z klasy 3c – złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W dniu 95 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 11 listopada 2013 – w uroczystościach reprezentował szkołę poczet z klasy 3b. W imieniu całej społeczności I Liceum zostały złożone kwiaty  pod pomnikiem Synom Ziemi Łowickiej Bojownikom o Niepodległość.

listopad 1 listopad 2