I Liceum Ogólnokształcące

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich.

25 kwietnia 2014 klasy trzecie zakończyły rok szkolny 2013/2014.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014 klas trzecich tradycyjnie została rozpoczęta hymnem narodowym. Pani Dyrektor przywitała przybyłych gości oraz wygłosiła przemówienie, jak zwykle mądre i bogate w cytaty zaczerpnięte z literatury.

Następnie przedstawiciele klas trzecich: Julia Golis, Klaudia Sierota i Przemysław Błaszczyk, po złożeniu ślubowania przekazali sztandar szkoły uczniom klas drugich. W imieniu uczniów klas drugich, po złożeniu ślubowania sztandar przejęli: Agata Trębska, Joanna Rudnicka i Jakub Krysicki

sztandar 1 sztandar 2

W roku szkolnym 2013/2014 I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego ukończyło 143 uczniów klas trzecich – wśród nich 15. ukończyło szkołę z wyróżnieniem i to oni jako pierwsi otrzymali świadectwa z rąk Pani Dyrektor:

paski
 

Następnie świadectwa ukończenia szkoły otrzymali pozostali uczniowie klas trzecich:
Klasy 3a matematyczno-informatycznej, wychowawca pan Przemysław Popławski

klasa 3a 1 klasa 3a 2
klasa 3a 3 klasa 3a 4

Klasy 3b matematyczno-fizycznej, wychowawca pani Małgorzata Kutkowska

klasa 3b 1 klasa 3b 2
klasa 3b 3

Klasy 3c biologiczno-chemicznej, wychowawca pani Urszula Tworek

klasa 3c 1 klasa 3c 2
klasa 3c 3 klasa 3c 4

Klasy 3d społeczno-ekonomicznej, wychowawca pan Jacek Wiśniewski

klasa 3d 1 klasa 3d 2
klasa 3d 3 klasa 3d 4

Klasy 3e humanistycznej, wychowawca pani Ewelina Kapusta

klasa 3e 1 klasa 3e 2
klasa 3e 3 klasa 3e 4

Zgodnie z tradycją uczniowie klas pierwszych pożegnali swoich starszych kolegów kwiatami.

NAGRODY SPECJALNE FUNDOWANE PRZEZ KOŁO WYCHOWANKÓW dla uczniów osiągających znaczące sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych wręczyli: pani Halina Osypińska, pan Marek Wiśniewski – członkowie zarządu Koła oraz pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna – a były to:

 • medal „GLORIA DILIGENTIAE ET LABORI” dla prymusa szkoły: JULIA PAULINA GOLIS średnia= 5,38

gloria
 

  • nagroda im. Prof. Jana Zbudniewka dla najlepszego MATEMATYKA: PAWEŁ JAROSŁAW BARLAK
  • Nagroda im. Józefa Chełmońskiego za wybitne osiągnięcia artystyczne:
   ALEKSANDRA JOANNA PŁÓCIENNIK, ADRIAN WIELEC
Paweł Barlak Ola Płóciennik Adrian Wielec
 • nagroda im. Eugeniusza Wachowskiego dla najlepszego sportowca
  wśród dziewcząt: ALEKSANDRA WIKTORIA RYBUS
  wśród chłopców: DANIEL WASIAK

nagroda Wachowskiego
 

nagrody Koła

NAGRODY SPECJALNE FUNDOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW dla uczniów osiągających znaczące sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych wręczyli: pani Renata Obrębska-Pietrzak wiceprzewodnicząca Rady Rodziców oraz pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna – a były to:

 • nagroda dla najlepszego filozofa: DAGMARA MITEK WERONIKA, ANNA ZNAJDEK, RAFAŁ JAROSŁAW WÓJCIK
 • nagroda dla najlepszego przyrodnika: JAKUB PIETRZAK
 • nagroda dla najlepszego geografa: PRZEMYSŁAW JAKUB BŁASZCZYK
nagroda 1 nagroda 2
nagroda 3

Następnie nagrody otrzymali absolwenci, którzy w klasyfikacji końcowej uzyskali średnią 4,50 i więcej. Podkreślić warto, że pięcioro spośród nich osiągnęło średnią powyżej 5.00! Nagrody wręczali nasi goście: pani Grażyna Wagner – członek Zarządu Starostwa Powiatu Łowickiego, pan Henryk Zasępa – przewodniczący Rady Miasta Łowicza oraz pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna:

średnia 1 średnia 2
średnia 3 średnia 4

Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe i reprezentowanie szkoły w zawodach powiatowych, rejonowych i wojewódzkich w latach 2011-2014 wręczyła pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna i nauczyciele wychowania fizycznego:

sport 1 sport 2
sport 3 sport 4

Pani Dyrektor wręczyła również nagrody za aktywną pracę na rzecz szkoły, wzorową frekwencję, wolontariat, organizowanie życia kulturalnego w szkole i poza nią, działalność w Klubie Historycznym:

szkoła 1 szkoła 2
szkoła 3 szkoła 4
szkoła 5 szkoła 6

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA PRACĘ NA RZECZ DOBRA SZKOŁY SKIEROWAŁA PANI DYREKTOR DO RODZICÓW ABSOLWENTÓW. Część artystyczną – kończącą uroczystość przygotowała klasa 2b pod kierunkiem wychowawcy pana Marka Rybickiego. Przyznano CHEŁMOFONY w różnych kategoriach:

chelmofon 1 chelmofon 2
chelmofon 3 chelmofon 4
chelmofon 5 chelmofon 6
chelmofon 7 chelmofon 8
chelmofon 9 chelmofon 10
chelmofon 11