I Liceum Ogólnokształcące

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

W piątek 24 czerwca 2016 roku na sali gimnastycznej naszego liceum uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016!

Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna, pogratulowała młodzieży świetnych wyników, podziękowała kadrze pedagogicznej i pracownikom szkoły za wysiłek wkładany w wychowywanie i kształcenie młodzieży.

Świadectwa promocyjne z wyróżnieniem wręczyła Pani Dyrektor 17. uczniom, zaś nagrody ufundowane przez Radę Rodziców – Pani Iwona Gajda, najlepsi uczniowie klas pierwszych i drugich:

g 002

koniec 4

Nagrody otrzymali również ci uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen końcoworocznych 4,50 i więcej:

koniec 8

Nagrodzeni zostali uczniowie za wzorową frekwencję w całym roku szkolnym, wręczone zostały dyplomy i nagrody za różne osiągnięcia w II półroczu, podsumowano także konkursy szkolne:

 

 

Część artystyczną z własnymi tekstami przygotowała klasa 1c pod opieką pani Jolanty Rybickiej:

koniec 18

W radosnej atmosferze zaczęły się WAKACJE!!!

koniec 22