I Liceum Ogólnokształcące

UMED edukuje – ostatnie zajęcia

Jak szybko minął czas. 14 czerwca 2022 r. uczestniczyliśmy w ostatnich w tym roku szkolnym zajęciach, które odbywają się w ramach projektu „UMED edukuje” (POWR.03.01.00-00-T031/18-00). Blok poświęcony był odpowiedzi na pytanie „Jak zostać farmaceutą?” i obejmował wiedzę z zakresu nauk farmaceutycznych, w tym farmakologii,
farmakognozji wraz z praktycznym aspektem wykorzystania wiedzy i stosowania jej w życiu
codziennym. Pracowaliśmy w trzech grupach tematycznych:
1. Emulsje w świecie codziennym
znaczenie i rola emulsji w otaczającym nas świecie
 praktyczne warsztaty z przygotowania emulsji z udziałem emulgatora
2. Farmakognozja pośród nauk farmaceutycznych
 zastosowanie preparatów pochodzenia naturalnego w lecznictwie
 praktyczne rozpoznawanie przykładowych surowców roślinnych, przeprowadzanie
prostych reakcji, mikroskopowanie (rozpoznawanie spod mikroskopu w
przygotowanych preparatach elementów diagnostycznych potwierdzających
tożsamość danego surowca roślinnego)
3. Tabletki – nowe wyzwania
 zasady tworzenia i stosowania leków doustnych
 podstawowe oraz innowacyjne stałe doustne postaci leków, drogi ich podania
i stosowania.
Czekamy na kolejne wyzwania w nowym roku szkolnym.