I Liceum Ogólnokształcące

Uhonorowanie szkoły przez WFOŚiGW

Podczas Żniw Łowickich dnia 17 lipca 2022 r. w skansenie w Maurzycach szkoła nasza została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uhonorowana dyplomem uznania. Doceniono wkład Naszego Liceum w działania na rzecz ochrony środowiska poprzez realizację zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Otrzymaliśmy również gadżety i pamiątkowe drzewko, które posadzone zostało na terenie przy szkole.