I Liceum Ogólnokształcące

Uczennica Maria Ploch w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

14 grudnia 2015 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie odbyło się spotkanie uczestników projektów naukowych w programie Ministra „Uniwersytet Młodych Wynalazców”.

z1 Nasza uczennica Maria Ploch z klasy 3a, uczestniczka projektu Politechniki Łódzkiej „Biomasa problemów naukowych” wraz z Prodziekanem ds. Studenckich
Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej Panem doktorem inżynierem Jarosławem Sowińskim wzięła udział w spotkaniu podsumowującym program Ministra p.n. „Uniwersytet Młodych Wynalazców” w 2015 roku. Maria Ploch aktywnie uczestniczyła w pracach zespołu uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, który w projekcie Politechniki Łódzkiej zajął I miejsce. Zwycięski zespół uczniów z klasy 3a tworzyli: Isabell Adasiak, Aleksandra Charążka, Weronika Grzegory, Dominik Popowski, Maria Ploch.