I Liceum Ogólnokształcące

Trzecia otwarta akcja poboru krwi „Oddając krew – darujesz życie”

W ramach IX Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych „Młoda Krew Ratuje Życie”, odbyła się w naszej szkole trzecia otwarta akcja poboru krwi.

Do akcji zgłosiło się 37 ochotników. Niestety, nie wszyscy mogli podzielić się cennym darem. Krew oddało 28 uczniów (w tym absolwent naszej szkoły), w wyniku czego pozyskano 12,600 litrów krwi.
W gronie Honorowych Krwiodawców znaleźli się „weterani” oraz osoby, które po raz pierwszy oddały krew:

 • 1. Andruszkiewicz Iwona
 • 2. Bakalarska Karolina
 • 3. Bojski Krzysztof
 • 4. Chlebna Magdalena
 • 5. Dzik Michalina
 • 6. Florczak Oskar
 • 7. Kobierzycka Kinga
 • 8. Konopczyński Michał
 • 9. Machała Ewa
 • 10. Maciaszczyk Łukasz
 • 11. Maciejewska Karolina
 • 12. Michalak Mateusz
 • 13. Mikołajczyk Marek
 • 14. Miziołek Mateusz
 • 15. Okraska Tomasz
 • 16. Panek Kamil
 • 17. Podrażka Daniel
 • 18. Popowski Sylwester
 • 19. Rełek Marietta
 • 20. Stajuda Konrad
 • 21. Staniszewski Michał
 • 22. Szychowski Jakub
 • 23. Szymańska Ewa
 • 24. Waracki Mariusz
 • 25. Wawrzyn Wojciech
 • 26. Zagawa Łukasz
 • 27. Zapisek Marcin
 • 28. Zawadzki Kacper

 
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy ponownie w kwietniu!
 
Krew może oddać każdy, kto jest: w wieku od 18 do 65 lat, waży powyżej 50 kg, posługuje się językiem polskim, przeszedł pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL.
Więcej informacji na stronie www.oddajkrew.pl.
SK PCK