I Liceum Ogólnokształcące

Stypendium Starosty Łowickiego

Dwoje uczniów naszej szkoły: Katarzyna Więcław i Jarosław Golis otrzymali Stypendium Starosty Łowickiego za semestr letni 2011/2012, za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz aktywny udział w pracach na rzecz szkoły.

Katarzyna Więcław

jest uczennicą klasy 3e – humanistycznej, za 1 półrocze uzyskała średnią ocen 5.00. Osiągnięcia:
Zakwalifikowana do finału XXIV Olimpiady Filozoficznej

 

Jarosław Golis

jest uczniem klasy 2c – biologiczno-chemicznej, za 1 półrocze uzyskał średnią 4,80. Osiągnięcia:
IX miejsce w finale Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o AIDS;
Zakwalifikowany do II etapu XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej