I Liceum Ogólnokształcące
Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Wspólnie z Gronem Pedagogicznym została podjęta decyzja dotycząca wspierania Państwa dzieci, podczas dwutygodniowej nieobecności. Nauczyciele przedmiotów wiodących i maturalnych będą wysyłali uczniom materiały i zadania, na podstawie których uczniowie powinni się przygotowywać. Wszelkie informacje będą wysyłane przez Librusa lub inną ścieżką jeżeli tak nauczyciel ustalił z uczniami.