I Liceum Ogólnokształcące

Sukces naszych dziewcząt w XL Olimpiadzie Geograficznej!

W dniach 08 i 09 lutego 2014 w Bełchatowie odbyły się zawody II stopnia XL Olimpiady Geograficznej.
W zawodach II stopnia wzięły udział:
Joanna Rudnicka 2d, Marta Zabost – 2d, Magdalena Bąba – 3b,
Anna Kaba- 3b, Paulina Lis – 3c i Aleksandra Płóciennik – 3a.
Po części testowej najlepsze wyniki uzyskały Marta Zabost i Joanna Rudnicka.
MARTA ZABOST została FINALISTKĄ zawodów II stopnia!
Czekamy na werdykt Komitetu Centralnego Olimpiady o zakwalifikowaniu zawodników do zawodów centralnych.
Gratulujemy!!!
Opiekunem dziewcząt jest Pani Agnieszka Piorun.

geografia 1 geografia 2