I Liceum Ogólnokształcące

Oddaj krew, podziel się miłością… w parze lub indywidualnie!

14 lutego 2014 odbyła się w naszej szkole kolejna otwarta akcja poboru krwi.
Akcja poboru krwi odbyła się w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych „Młoda Krew Ratuje Życie” – w Walentynki – stąd taka romantyczna nazwa!
Do akcji zgłosiło się 21 ochotników. Niestety, nie wszyscy mogli podzielić się cennym darem. Krew oddało 14 uczniów (w tym absolwent naszej szkoły), w wyniku czego pozyskano 6 litrów krwi!
W gronie Honorowych Krwiodawców znaleźli się „weterani” oraz osoby, które po raz pierwszy oddały krew:
1. Gawecka Anna
2. Guzek Kamil
3. Klimczak Patrycja
4. Lernaciński Jakub
5. Lubikowska Dominika
6. Muras Klaudia
7. Płacheta Kamila
8. Podsędek Mateusz
9. Rutkowska Małgorzata
10. Rutkowski Mateusz
11. Rybus Aleksandra
12. Salamon Katarzyna
13. Wojciechowski Konrad
14. Zagawa Łukasz

krew 1 krew 2 krew 3

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy ponownie 25 kwietnia 2014!
Opiekunem akcji jest pani Dominika Kowalczyk.
Krew może oddać każdy, kto jest: w wieku od 18 do 65 lat, waży powyżej 50 kg, posługuje się językiem polskim, przeszedł pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL. Więcej informacji na stronie www.oddajkrew.pl.