I Liceum Ogólnokształcące

Stypendium Starosty Łowickiego

Marta Wiktoria Nowak otrzymała Stypendium Starosty Łowickiego za semestr zimowy 2010/2011.

Marta Nowak jest uczennicą klasy 2b – matematyczno – fizycznej.

W ubiegłym roku szkolnym osiągnęła średnią: 5,07;

Została laureatką

  • I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego SURSUM CORDA
  • Ogólnopolskiego Konkursu Instytutu Socjologii UW na esej

„Między przeszłością a teraźniejszością. Miasto, miasteczko, wieś”