I Liceum Ogólnokształcące

Stypendium Starosty Łowickiego

Dwie uczennice naszej szkoły: Julia Golis i Joanna Wilczyńska otrzymały Stypendium Starosty Łowickiego za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz aktywną pracę na rzecz szkoły i osiągnięcia.

Julia Golis – jest uczennicą klasy 2b matematyczno-fizycznej, na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen – 5,19, jest aktywnym wolontariuszem w Centrum Wolontariatu „Nadzieja”. Osiągnięcia:

– III miejsce w I Powiatowym Festiwalu Piosenki

– II miejsce w II Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki Rosyjskiej

Joanna Wilczyńska  – jest uczennicą klasy 3b matematyczno-fizycznej, na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen – 5,14. Osiągnięcia:

– laureatka – III miejsce w X Konkursie Turystyczno -krajoznawczy „A to Polska właśnie”

– finalistka – VIII miejsce  w XXII edycji Konkursu Wiedzy Geograficznej „Znaszli swój kraj”