I Liceum Ogólnokształcące

Stypendium Starosty Łowickiego

Stypendium Starosty Łowickiego
Marta Nowak i Jarosław Golis otrzymali Stypendium Starosty Łowickiego za semestr zimowy 2011/2012 za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz aktywny udział w pracach na rzecz szkoły.

Marta Nowak

jest uczennicą klasy 3b matematyczno- fizycznej. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,00. Osiągnięcia Marty z zeszłego roku szkolnego:

  • I miejsce w kategorii poezja w XVI Ogólnopolskim Konkursie „O Literacki Laur Arbuza”.
  • Jarosław Golis

    jest uczniem klasy 2c biologiczno-chemicznej. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskał średnią ocen 5,00. Osiągnięcia Jarka z zeszłego roku szkolnego:

  • Nagroda Grand Prix – III miejsce w Polsce (zespołowo) w III edycji Konkursu „Drugie Życie Elektrośmieci”;
  • Udział w II etapie VII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Polonistycznego poprawną polszczyzną na co dzień”
  • I miejsce w II Szkolnym Konkursie Wiedzy o AIDS”