I Liceum Ogólnokształcące

Obchody Dnia Sybiraka

22 września 2011 r., tradycyjnie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu odbyły się obchody Dnia Sybiraka. Akademia zatytułowana „Historia skazana na zapomnienie…” przygotowana została przez klasę 2e, pod kierunkiem wychowawcy pani Dominiki Pieścik oraz przy współudziale Klubu Historycznego im. AK – opiekun pani Joanna Skoneczna – Sałuda.


Akademia zawierała wybrane wiersze i pieśni Sybiraków, mówiące o miłości do ojczyzny, cierpieniu o losie wygnańców.
Przez długie lata nie poruszano tej tematyki w szkołach. Nadeszły jednak czasy, że te wydarzenia znalazły miejsce w świadomości uczniów. Młodym pokoleniom zapomnieć o nich nie wolno. Każdy człowiek ma swoją historię życia, która warta jest opowiedzenia i zachowania w pamięci następnych pokoleń.

W uroczystości brali udział łowiccy Sybiracy m. in. Janina Rychlewska, Tadeusz Kudelski, Janina Straszyńska, Danuta Mielczarska i Zofia Kuras. Obok nich nie zabrakło przedstawicieli władz, delegacji kombatantów, żołnierzy AK i Szarych Szeregów oraz rodziny kpt. Tadeusza Osmolaka, urodzonego w Łowiczu, więzionego w Starobielsku, zamordowanego w Charkowie. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele IPN-u w Łodzi – prelegent pan dr Jerzy Bednarek, pan Antoni Galiński i pani prof. dr hab. Maria Blomberg. Poza młodzieżą klas pierwszych I LO na uroczystość zaproszono uczniów wszystkich łowickich szkół średnich.


Z inicjatywy pani dyrektor szkoły Elżbiety Skonecznej oraz Klubu Historycznego im. AK, działającego przy liceum, na spotkanie został zaproszony dr Jerzy Bednarek, który wygłosił wykład na temat jednej z największych prowokacji, jaką Informacja Wojska Polskiego przeprowadziła wobec polskiego zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Prowokację urządzono w ramach sprawy operacyjnej o krypt. „Lasy”, a jej głównym wykonawcą był Zygmunt Lercel – agent Informacji Wojskowej o pseudonimie „Siwiński”. Jako kapitan „Z 24”, podając się za następcę aresztowanego miesiąc wcześniej kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, zdołał w ciągu zaledwie trzech tygodni podporządkować sobie poznanych dowódców i żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, którzy niedługo potem zniknęli w tajemniczych okolicznościach, rzekomo przerzuceni do oddziałów leśnych na Lubelszczyznę. Efektem prowokacji były liczne aresztowania i akcje likwidacyjne, przeprowadzane przez Informację Wojskową i WUBP w Łodzi wobec zidentyfikowanych członków KWP. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. To przysłowie sprawdziło się w przypadku agenta Kapitana Z 24, który przyczynił się do rozbicia oddziałów Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Agent prowokator sam zginął wskutek prowokacji, przygotowanej przez swoich mocodawców z Informacji Wojskowej.


Ostatnim elementem spotkania było wystąpienie pani prof. dr hab. Marii Blomberg – Przewodniczącej Rady Programowej Klubów „Grota” w okręgu łódzko – kaliskim. Pani profesor podziękowała za zaproszenie i za to, że mogła być świadkiem tej uroczystości. Nawiązując do hasła akademii „Historia skazana na zapomnienie …” stwierdziła, że ta historia nie będzie zapomniana, dzięki szczególnemu zaangażowaniu młodzieży. Jednocześnie pani Blomberg podkreśliła, że trzeba wyciągać wnioski z tego, co było w przeszłości, żeby mądrze i odpowiedzialnie działać w naszej rzeczywistości.