I Liceum Ogólnokształcące

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Jarosław Golis – najlepszy uczeń naszej szkoły otrzymał z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty pana Jana Kamińskiego – Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Jarosław Golis – jest uczniem klasy 3c biologiczno-chemicznej, na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskał średnią ocen 5,20.Osiągnięcia:
– finalista zawodów wojewódzkich XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
– IX miejsce w finale Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o AIDS;
– II miejsce w eliminacjach powiatowych i wyróżnienie w eliminacjach rejonowych 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego;
– I miejsce w rejonie i III miejsce w etapie wojewódzkim w XX Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK;
– finalista etapu diecezjalnego XVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Jarek aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, jest członkiem chóru szkolnego, inicjatorem konkursów o tematyce ekologicznej.