I Liceum Ogólnokształcące

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Jak twierdził Brian Tracy: „Dzięki uczeniu się i stosowaniu zdobytej wiedzy można rozwiązać każdy problem, pokonać każdą przeszkodę i osiągnąć każdy cel”.
Dla niektórych uczniów celem stają się jak najlepsze wyniki w nauce. Wielu marzy o tym, by zdobyć Stypendium Prezesa Rady Ministrów, które przyznaje się corocznie uczniowi z najwyższą średnią ocen oraz wzorowym zachowaniem.
W tym roku, ze względu na pandemię, nie odbyła się oficjalna uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Powinność tę czyniła dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego Pani Dorota Dziekanowska-Słoma. Z rąk Pani dyrektor dyplomy odebrały: Martyna Zygmuntowicz z klasy 3b, która osiągnęła średnią ocen 5,50 oraz Julia Sałuda – uczennica klasy 2ap za średnią ocen 5,40. Dziewczęta są niezwykle pracowitymi i utalentowanymi osobami, potrafią

być dobrze zorganizowane, tak by wygospodarować czas zarówno na naukę, jak
i swoje zainteresowania.
Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Tekst i fot. A. Jarka