I Liceum Ogólnokształcące

ŚLADAMI JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO

W dniu 27.09.2019r klasy 2c i 1a wyruszyły na wycieczkę do Warszawy śladami patrona naszej szkoły – Józefa Chełmońskiego. Głównym punktem wyjazdu było zwiedzenie Muzeum Narodowego, w którym uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy i przydzieleni do przewodników. Każda z grup poznała najciekawsze dzieła autorów różnych epok o zróżnicowanej tematyce. Uczniowie dostali karty pracy, które sukcesywnie były uzupełniane podczas zwiedzania obiektu oraz oglądania interesujących obrazów i rzeźb. Młodzież chętnie udzielała się, odpowiadając na zadawane przez przewodnika pytania. Punktem kulminacyjnym było dokładne omówienie obrazów autorstwa Józefa Chełmińskiego – patrona I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.
Tekst – A. Pierzchała – 2c
Fot. – O. Pełka – 2c