I Liceum Ogólnokształcące

Przedświąteczna wizyta w stolicy

W poniedziałek, 18 grudnia, uczniowie klas: 1d, 2d, części 3d oraz 3a uczestniczyli w wycieczce do
Warszawy, gdzie zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Sejm i Senat Rzeczpospolitej
Polskiej. W muzeum młodzież miała okazję obejrzeć wystawę, składającą się z ośmiu galerii
przedstawiających historię Żydów w Polsce. Przekaz multimedialny oraz mnogość interaktywnych
elementów znakomicie pomogły poznać i zrozumieć 1000 lat dziejów Żydów polskich. Wystawy
ukazywały nie tylko historię, ale zmuszały też do refleksji nad stereotypami czy nacjonalistycznymi
uprzedzeniami. Muzeum POLIN kieruje się ideami otwartości, pomaga również w budowaniu
wzajemnego szacunku Polaków i Żydów oraz uświadamia, do czego doprowadzić może ksenofobia.
W gmachu Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej nasi uczniowie spacerowali po korytarzach
sejmowych, zwiedzili Salę Posiedzeń Sejmu, gdzie zasiedli na galerii i wysłuchali wykładu dotyczącego
funkcjonowania tejże izby. Następnie udali się do Sali obrad Senatu. Tym sposobem zobaczyli nie
tylko to, co dotąd oglądali w telewizji, ale także poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą działania tej
ważnej instytucji w naszym państwie.