I Liceum Ogólnokształcące

Powiatowy Konkurs Fotograficzny pt. OD KROPLI WODY PO OCEAN ŻYCIA został rozstrzygnięty!

14 czerwca 2019r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Fotograficznego pt. OD KROPLI WODY PO OCEAN ŻYCIA. Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
Przystąpiło do niego 75 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe z Łowicza, Popowa, Nieborowa, Domaniewic i Starego Waliszewa oraz I LO w Łowiczu. Celem konkursu było kształtowanie proekologicznych postaw, uwrażliwienie na piękno organizmów żyjących w wodzie, rozwijanie pasji i uzdolnień oraz promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, ponieważ uczestnicy prezentowali wysoki poziom merytoryczny i artystyczny zgłoszonych ponad 200 .! fotografii.
Wszystkie zdjęcia zostały przedstawione mieszkańcom Łowicza na wystawie, podczas II Małego Pikniku Naukowego, 7 czerwca 2019 roku .Naszym celem było bowiem, zwrócenie uwagi odbiorców na znaczenie wody w naszym życiu . Mamy nadzieję, że temat konkursu zachęci nas wszystkich do oszczędzania i niezanieczyszczania wód.
Uczniom i ich opiekunom dziękujemy za udział w konkursie.
Urszula Tworek i Agnieszka Piorun.